Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського
Вінницької
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 21/03/2019 року №24 Гальжбіївка
Про присвоєння нумерації будівлі житлового будинку в с.Біла по вул.. Сонячна Ямпільського району Вінницької області

Відповідно до п.п 10 ст. 30 та ст.31 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши заяву Жуковського С.М., який діє на підставі доручення від гр..Марценюк Л. виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

 

  1. Присвоїти нумерацію будівлі житловому будинку гр..Марценюк Лариси в с.Біла Ямпільського району Вінницької області – вулиця Сонячна, 12 (бувша Піонерська,16).
  2. Секретарю сільської ради О.Дусь зробити відповідні записи в нумераційній книзі с. Біла.
  3. Контроль за виконання цього рішення покласти на члена виконкому С.Петріщеву.
Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович