Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського
Вінницької
34 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18/12/2018 року №603 Гальжбіївка
Про сільський бюджет Гальжбіївської сільської ради на 2019 рік.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Гальжбіївська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4327600,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 4245300,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 82300,00  гривень ,згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4327600,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 3851900,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 475700,00 гривень.

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 393400,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 393400,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1000,00  гривень.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Надати право Гальжбіївській сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів  з інших бюджетів, до інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини сільського бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл між розпорядниками коштів сільського бюджету із внесенням відповідних змін до розпису сільського бюджету Гальжбіївської сільської ради на 2019 рік за рішенням сесії сільської ради.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із землеустрою згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право Гальжбіївській сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності для забезпечення співфінансування інвестеційних програм (проектів) соціально-економічного розвитку, що можуть реалізовуватися 2019 року за рахунок коштів державного бюджету, проводити розподіл видатків бюджету розвитку сільського бюджету з урахуванням співфінансування  по обєктах і заходах та у разі необхідності вносити відповідні зміни до зазначеного переліку з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

5.Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтями 69, 97, 101 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69,71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету :

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;

-забезпечення продуктами харчування;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-трансферти населенню;

-трансферти місцевим бюджетам.

9.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Гальжбіївській сільській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Надати право сільському голові здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвервердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.
 2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі.
 3. Забезпечувати доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

13.Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити у повному обсязі  потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.Надати право виконкому сільської ради здійснювати перерозподіл сільського бюджету за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету за доходами та видатками затвердженити рішеннями 34 сесії 7 скликання «Про бюджет села на 2019 рік».

 1. Вносити зміни до сільського бюджету за додатково отриманими джерелами доходів сільського бюджету і напрямками їх використання, лише за рішеннями сесії сільської ради.Так само сесія сільської ради здійснює розподіл залишку, який утворився станом на 1 січня 2019 року, за загальним та спеціальним фондами бюджету.
 2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

17.Додатки 1-6 до цього рішення є його невідємною частиною

18.Дане рішення оприлюднити в десятиденний  строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович