Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського
Вінницької
32 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 05/11/2018 року№578с.Гальжбіївка
По вилучення земельної ділянки із господарського номера Гринько Юрія Васильовича

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст.6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Гринько Юрія Васильовича про вилучення земельної ділянки сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Вилучити земельну ділянку площею  0,2000 га. за адресою с. Гальжбіївка  урочище               « Тракторна бригада» та  зарахувати до земель запасу Гальжбіївської  сільської ради.

 2. Землевпоряднику сільської ради  М.Лаврук внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.

3.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович