Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXIX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13/07/2018 року №532 c,Гальжбіївка
По вилучення земельної ділянки із господарського номера Венгер Марії Григорівни.

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст.6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Венгер Марії Григорівни про вилучення земельної ділянки сесія сільської ради.

ВИРІШИЛА:

  1. Вилучити земельну ділянку площею 0,2000 га. за адресою с.Гальжбіївка в урочищі « Низ огородина» та  зарахувати до земель запасу Гальжбіївської  сільської ради.
  2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.
  3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.
Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович