Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXIX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13/07/2018 року№530c,Гальжбіївка
Про внесення змін до розпису доходів і видатків загального та спеціального фондів на 2018 рік.

Відповідно до рішення 23 сесії 7 скликання № 342 Гальжбіївської сільської
ради від 20.12.2017 року «Про бюджет села на 2018 рік». Відповідно до ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України № 423-Р від 13.06.2018 року
заслухавши інформацію головного бухгалтера Брацішевської З.О.
про необхідність збільшення видатків, сільська рада.

Вирішила

1. 3а рахунок вільного залишку на початок року по загальному фонду місцевого  бюджету збільшити видатки по програмі 0113242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати  населенню» на липень на суму 5000,00 грн.

2.3а рахунок вільного залишку на початок року по загальному фонду місцевого бюджету збільшити видатки спеціального фонду по програмі 0117363
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-  економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» на липень на суму12500,00 грн.

3. Збільшити доходи загального фонду місцевого бюджету по КБКД 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 250000,00 грн., в тому числі на липень 47000,00
грн., на серпень 27000,00 грн., на вересень 47000,00 грн., на жовтень 47000,00грн., на листопад 47000,00 грн., на грудень 35000,00 грн.

4. 3а рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету, збільшити видатки спеціального фонду по програмі 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 250000,00 грн., в тому числі по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» на жовтень – 45206,00 грн., по КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших обєктів» – 204794,00 грн., на липень 47000,00 грн., на
серпень 27000,00 грн., на вересень 47000,00 грн., на жовтень 1794,00 грн., на листопад 47000,00 грн., на грудень 35000,00 грн.

5. 3 метою збалансування місцевого бюджету збільшити доходи загального фонду на липень на суму 109000,00 грн., в тому числі по КБКД 18050500 «Єдиний
податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків на суму 25000,00 грн., по КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 84000,00грн.

6. Збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету по програмі 0110150«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської ради» на липень на суму 109000,00 грн., в тому числі по
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 90000,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 19000,00 грн.

7.    Внести зміни до додатків 2, 3, 4 рішення 23 сесії 7 скликання № 342 від 20.12.2017 року «Про бюджет села на 2018 рік»; виклавши в редакції додатків 1,2, 3 до цього рішення.

8.    Додатки 1, 2, 3 до цього рішення є його невідємною частиною.

9.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально – економічного
розвитку та комунальної власності.

 

 

 

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович