Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXVIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27/06/2018 року№510с.Гальжбіївка
По вилучення земельної ділянки із господарського номера Наконечної Ганни Якимівни.

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст.6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Наконечної Галини Якимівни про вилучення земельної ділянки сесія сільської ради.

ВИРІШИЛА

1.Вилучити земельну ділянку площею 0,2000 га. за адресою с.Гальжбіївка в урочищі

« Низ огородина» та  зарахувати до земель запасу Гальжбіївської  сільської ради.

2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович