Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXVII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29/05/2018 року№465с.Гальжбіївка
По вилучення земельної ділянки із господарського номера Мельник Валентини Миколаївни.

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст.6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Мельник Валентини Миколаївни про вилучення земельної ділянки сесія сільської ради.

ВИРІШИЛА:

  1. Вилучити земельну ділянку площею 0,1000 га. за адресою с.Гальжбіївка вул.. Сонячна та  зарахувати до земель запасу Гальжбіївської  сільської ради.
  2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.
  3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.
Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович