Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28/03/2018 року №416 с.Гальжбіївка
Про внесення змін до розпису видатків загального та спеціального фондів на 2018 рік.

Відповідно до рішення 23 сесії 7 скликання № 342 Гальжбіївської сільської
ради від 20.12.2017 року «Про бюджет села на 2018 рік». Відповідно до ст. 26З закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
інформацію головного бухгалтера Брацішевської 3.0. про необхідність придбання комп’ютерної техніки, сільська рада.

Вирішила

        1     Зменшити видатки загального фонду місцевого бюджету по програмі 0119770
«Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам                                                                       державного управління інших рівнів» з березня на суму -22000,00 грн.

2        Збільшити видатки спеціального фонду місцевого бюджету по програмі
0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», по КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» на квітень на суму 22000,00 грн.

3           Внести зміни до додатків 3, 4 рішення 23 сесії 7 скликання № 342 від
20. 12.2017 року «Про бюджет села на 2018 рік» виклавши в редакції додатків 1,2 до цього рішення.

         4.            Додатки 1,2 до цього рішення є його невідємною частиною.

       5.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально –
економічного розвитку та комунальної власності.

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович