Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20/12/2018 року№345с.Гальжбіївка
Про надання земельної ділянки Казмирчук Галині Єпіфанівні

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Казмирчук Галини Єпіфанівни сесія сільської ради.

ВИРІШИЛА:

  1. Надати земельну ділянку 0,15 га в Урочищі « Тракторна бригада» с. Біла   із  земель запасу Гальжбіївської сільської ради.
  2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести зміни в земельно-кадастрову документацію
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.
Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович