Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20/12/2017 року №343 с.Гальжбіївка
Про затвердження мережі розпорядників коштів сільського бюджету на 2018 р.

Відповідно до Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї затверджено Наказом Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.09.2012 за №1569/21881, відповідно до рішення 23 сесії 7 скликання № від 20.12.2017 року «Про бюджет села на 2018 рік» сесія Гальжбіївської сільської ради.

ВИРІШИЛА:

  1. В зв’язку з переходом з 01.01.2018 року на нову структуру кодування видатків місцевого бюджету затвердити мережу бюджетних установ, які будуть фінансуватися з бюджету Гальжбіївської сільської ради у 2018 році, а саме:

     КПК 0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (У разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»,

     КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»,

     КПК 0111010 «Надання  дошкільної освіти»,

     КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»,

      КПК 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами,

     КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»,

     КПК 0114030 « Забезпечення діяльності бібліотек»,

     КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»,

     КПК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»,

     КПК 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»,

     КПК 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів»,

     КПК 0117440 «Утримання та розвиток  транспортної інфраструктури»

     КПК 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим»,

     КПК 0118312 «Утилізація відходів»,

     КПК 0119770 « Інші субвенції з місцевого бюджету».

  1. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально-екологічного розвитку та комунальної власності.

 

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович