Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20/12/2017 року№342с.Гальжбіївка
Про бюджет села на 2018 рік.

Відповідно до п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в «Україні» сільська рада .

ВИРІШИЛА :

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи місцевого бюджету у сумі 3741300,00 грн.,в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 3657000,00 грн., спеціального  фонду місцевого бюджету 84300,00 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

– видатки сільського бюджету у сумі 3741300,00 грн., в тому числі  видатки  загального фонду місцевого бюджету 3657000,00 грн., видатки  спеціального фонду  місцевого бюджету  84300,00 грн.,згідно з додатком № 3.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого

бюджету у сумі 1000,00 грн.,додаток № 2.

       3.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018   рік за їх економічною структурою:

        – оплата праці працівників бюджетних установ;

 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • трансферти населенню;
 • трансферти місцевим бюджетам;
 • підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами

медичного призначення для індивідуального користування.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевої  програми «Підтримка учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території Гальжбіївської ради»  в сумі 30000,00 грн., згідно з додатком 4.

 1. Надати право виконкому сільської ради здійснювати перерозподіл сільського бюджету за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету за доходами та видатками затвердженими рішенням 23 сесії  7-го скликання «Про бюджет села на 2018 р.», дотаціями та субвенціями   з наступним затвердженням змін на сесії сільської ради.

8 Вносити зміни до сільського бюджету за додатково отриманими джерелами доходів сільського бюджету і напрямками їх використання, лише за рішеннями сесії сільської ради. Так само сесія сільської ради здійснює розподіл залишку, який утворився станом на 1 січня 2018 р., за загальним та спеціальним фондами бюджету.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконкому сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого  бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами  з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Рішення про місцевий бюджет набуває чинності з 01.01.2018 року.
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.
 4. Додатки 1,2,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною .
Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович