Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від року№284с.Гальжбіївка
По вилучення земельної ділянки із господарського номера Горбачової-Зайко Лариси Григорівни

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст.6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Горбачової-Зайко Лариси Григорівни про вилучення земельної ділянки сесія сільської ради.

ВИРІШИЛА:

  1. Вилучити земельну ділянку площею 0,20 га. в урочищі « Ягідки»   та  зарахувати до земель запасу Гальжбіївської  сільської ради.
  2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.

3.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.

Голова сільської ради                                                            Лаврук А.Ю.

СІльський голова Лаврук Андрій Юрійович