Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 12/09/2017 року№265с.Гальжбіївка
Про вилучення земельної ділянки із господарського номеру Ясінецького Віктора Володимировича

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Ясінецького Віктора Володимировича сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Вилучити земельну ділянку 0,06 га в Урочищі « Старий садок»  та зарахувати до  земель запасу Гальжбіївської сільської ради.
  2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести зміни в земельно-кадастрову документацію
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.

Голова  сільської ради                                                            Лаврук А.Ю.

 

СІльський голова Лаврук Андрій Юрійович