Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XVIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 07/07/2017 року№228с.Гальжбіївка
Про вилучення земельної ділянки із господарського номеру Борсук Василя Івановича.

Керуючись ст.. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 6 Земельного Кодексу України розглянувши заяву Борсук Василя Івановича. сесія сільської ради.

ВИРІШИЛА:

1. Вилучити земельну ділянку 0,20 га в урочищі « Пасовище низ»  та зарахувати до  земель запасу Гальжбіївської сільської ради.

2. Землевпоряднику сільської ради М.Лаврук внести зміни в земельно-кадастрову документацію.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по земельних питаннях, екології та природних ресурсів.

Сільський голова Лаврук Андрій Юрійович