Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XVII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/06/2017 року №196 с.Гальжбіївка
Про затвердження зразка бюлетеня для обрання секретаря Гальжбіївської сільської ради

Відповідно до ч.1 п .4 ст.26, ст. 46 ,ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,заслухавши інформацію лічильної комісії та ознайомившись із запропонованим зразком бюлетеня розробленим лічильною комісією Гальжбіївська сільська рада

                                              ВИРІШИЛА

1.Затвердити запропонований лічильною комісією зразок бюлетеня розроблений лічильною  комісією для таємного голосування щодо обрання секретаря Гальжбіївської сільської ради  Кайнара  О.М.

Сільський голова Андрій лаврук